Kurs na patent sternika motorowodnego  składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zajęcia praktyczne odbywają się na nowoczesnej łodzi motorowej . Uczestnicy otrzymują bezpłatnie dostęp do platformy edukacyjnej, która ułatwiają opanowanie materiału szkoleniowego. Kurs kończy się państwowym egzaminem na patent sternika motorowodnego.

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:

  • ukończenie 14. roku życia,
  •  zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego.

Patent motorowodny uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych:

  • po wodach śródlądowych - bez ograniczeń,
  •  po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej, na jachtach o długości kadłuba do 12 m.
  • Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, realizują przyznane uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.
Szkolenia motorowodne nad Zalewem Sulejowskim
 Kurs na patent sternika motorowodnego który odbywa się nad Zalewem Sulejowskim i składa się z zajęć praktycznych oraz seminarium podsumowującego zagadnienia teoretyczne. Harmonogram zajęć praktycznych ustalany jest z każdym uczestnikiem indywidualnie

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Seminarium będzie rozpoczynało się w sobotę od godz. 10.00 do 16.00 i realizowane będzie w siedzibie naszej firmy w specjalnie przygotowanej sali multimedialnej.  Każdy kursant otrzyma bezpłatny dostęp do Autorskiej Żeglarskiej Platformy Edukacyjnej .

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Część praktyczna kursu prowadzona będzie nad Zalewem Sulejowskim. Harmonogram zajęć praktycznych ustalany jest z każdym uczestnikiem indywidualnie i realizowany będzie od poniedziałku do piątku przed  planowanym egzaminem. Istnieje możliwość odbycia zajęć praktycznych w niedzielę przed egzaminem.

kurs  na patent sternika motorowodnego
HARMONOGRAM DNIA

Część teoretyczna (w siedzibie szkoły żeglarstwa BLUEBINGO.PL) - Sobota - od godz 10.00 do 16.00  
Cześć praktyczna (Zalew Sulejowski) - harmonogram ustalany indywidualnie . Czas zajęć to 2 godz. na załogę.

REZERWCJE I ZAPISY

Szczegółowe informacje dotyczące  zapisów na kurs pod numerem telefonu 663 567 514, 663 076 991 lub biuro@bluebingo.pl więcej...
Koszt kursu: 500 zł 
Opłaty za kurs wnoszone są na konto: mBank 13 1140 2004 0000 3102 7532 4492
BINGO GROUP
ul. Przeskok 3
97-200 Tomaszów Maz.
tytuł wpłaty: kurs motorowodny nr......., - imię i nazwisko

EGZAMIN

Egzamin przewidziany jest w ostatni dzień kursu i składa się z dwóch części - części teoretycznej oraz praktycznej.
15.00 - egzamin praktyczny nad Zalewem Sulejowskim
17.00 – egzamin teoretyczny w siedzibie szkoły -test 75 pytań (90min.)

Wpłaty za egzaminy na patent sternika motorowodnegoo  mBank 30 1140 2004 0000 3402 7551 2122
Tytuł wpłaty: egzamin na patent sternika motorowodnego, imię i nazwisko uczestnika egzaminu

Szkoła żeglarstwa BLUEBINGO.PL decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki posiada upoważnienie do przeprowadzania egzaminów na patent sternika motorowodnego.