Zasady rezerwacji i rozliczeń
 1. Miejsce na wybranym szkoleniu należy najpierw zarezerwować :
  » pocztą elektroniczną - biuro@bluebingo.pl
  » telefonicznie - 663 567 514, 663 076 991
 2. Po potwierdzeniu rezerwacji przez BLUEBINGO.PL:
  » zapoznać się z warunkami uczestnictwa oraz regulaminem szkolenia
  » przesłać e-mailem wypełniony formularzUMOWA/ZGŁOSZENIE- REJS/KURS ŻEGLARSKI 
 3. Wpłacić zaliczkę: Kurs żeglarski - 300 zł

Konto wyłącznie do wpłat za kursy żeglarskie i czarter!
Opłaty za kurs wnoszone są na konto: mBank 13 1140 2004 0000 3102 7532 4492
BINGO GROUP
ul. Przeskok 3
97-200 Tomaszów Maz.
tytuł wpłaty: kurs żeglarski nr......., - imię i nazwisko

 1. Podpisanie umowy oraz skompletowanie niezbędnych dokumentów następuje podczas pierwszego spotkania.
 2.  Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej podczas pierwszego spotkania , dokonując wpłaty na konto lub bezpośrednio u organizatora szkolenia żeglarskiego.

UMOWA/ZGŁOSZENIE - REJS/KURS ŻEGLARSKI
WARUNKI SZKOLENIA - KURS ZEGLARSKI
REGULAMIN SZKOLENIA - KURS ŻEGLARSKI

DRUKI EGZAMINACYJNE:
ZGODA RODZICÓW NA UPRAWIANIE TURYSTYKI WODNEJ  (w przypadku osób niepełnoletnich)
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE EGZAMINU