Materiały szkoleniowe na patent żeglarza jachtowego, które Wam przekazujemy, to tylko niewielka część obszernej tematyki żeglarskiej, z jaką się spotkacie podczas kursu na patent żeglarza jachtowego. Przygotowane zagadnienia oparte są na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń żeglarskich łącząc teorie z praktycznym żeglowaniem. Tematy, jakie zostały tu przedstawione czyli sprawności żeglarskie oraz manewry, nie uwzględniają ciężkich warunków żeglugowych, które wpływają na manewrowanie jachtem. W trakcie kursów i szkoleń na patent żeglarza jachtowego a później w czasie samodzielnego żeglowania, opisane manewry są przykładowymi manewrami jachtem pod żaglami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Kurs jachtu względem wiatru

Płynący jacht tworzy kąt między własnym kursem żeglugi a linią wiejącego wiatru. Nazywamy to kursem jachtu względem wiatru. Żeglować można pod dowolnym kątem z wyjątkiem, kiedy jacht będzie zmierzał bezpośrednio pod wiatr. Każdy kurs względem wiatru ma swoją nazwę tj. bajdewind, półwiatr, baksztag, fordewind oraz kąt martwy. Wiejący z lewej i prawej burty czyli prawy i lewy hals, warto o tym wiedzieć, kiedy żeglujemy czarterowanym jachtem. To i wiele innych informacji poznasz na naszych kursach żeglarskich na patent żeglarza jachtowego. Dokładne schematy graficzne i opis znajdziesz w naszych materiałach.

Zobacz  

 

Komendy żeglarskie

Komendy żeglarskie to nic innego, jak krótka forma określająca wykonanie lub przerwanie określonej czynności na jachcie żaglowym. Komenda traktowana jest na jachcie podczas manewrów jako rozkaz do załogi i dotyczy czynności prostych z natychmiastowym wykonaniem i potwierdzeniem przez obsługujących stanowiska manewrowe. Podczas szkolenia żeglarskiego jest to jeden z podstawowych elementów nauki dla przyszłego żeglarza podczas kursu na patent żeglarza jachtowego zakończonego egzaminem żeglarskim.

Zobacz  

Odpadanie i ostrzenie jachtu

Pływając jachtem i zmieniając kurs względem wiatru należy w odpowiedni sposób ustawić płetwę sterową oraz żagle na jachcie. Wybieranie żagli tj. foka i grota, ułatwia wyostrzyć łódź do wiatru, natomiast luzowanie żagli pomaga jachtowi w   odpadnięciu od wiatru. Należy pamiętać, że każda zmiana kursu powoduje prace załogi poprzez  ustawienia balastu na jachcie oraz prace na żaglach. Zanim zmienisz kurs należy sprawdzić czy masz miejsce do takiego manewru jachtem. Takie elementy będziesz również poznawał podczas początkowych zajęć szkoleniowych na naszych kursach żeglarskich 

Zobacz  

Zwrot przez sztag

Aby żeglować jachtem pod wiatr musimy halsować na nawietrzną. Pokonując drogę i cel, który chcemy osiągnąć jesteśmy często zmuszeni do wykonania zwrotów przez sztag. Jest to manewr dynamiczny, który wymaga od sternika i załogi współpracy.  Zwrot na wiatr wykonywany jest z bajdewindu jednego halsu do bajdewindu drugiego halsu. Sternik przesiada się na drugą burtę w trakcje zwrotu, a załogant balastuje ciałem, aby utrzymać jacht w poziomie. Wiele razy wykonywane ćwiczenie na rejsach szkoleniowych po Mazurach doprowadzają do opanowania tego manewru w 100%.

Zobacz  

 

Zwrot przez rufę

Pełna moc na żaglach i przejście z baksztagu jednego halsu do baksztagu drugiego halsu. Tak w wielkim skrócie wygląda zwrot przez rufę. Manewr, polegający na zmianie halsu podczas żeglowania z wiatrem, wymaga kontrolowanych ruchów sterem, tak aby zwrot był płynny z jednoczesnym przerzuceniem żagli na drugą burtę. Przy tym zwrocie koncentrujemy się najbardziej podczas naszych szkoleń żeglarskich i rejsów na Mazurach. Pamiętać należy, że niewłaściwe wykonanie tego zwrotu może doprowadzić do awarii sprzętu.

Zobacz  

Alarm człowiek za burtą (MOB)

Bezpieczeństwo na jachcie jest najważniejszą rzeczą, jaka musi być brana pod uwagę, podczas rejsu jachtem, jeszcze cumując w porcie. Alarm człowiek za burtą jest ogłaszany, gdy zauważymy człowieka w wodzie. Natychmiast należy podjąć niezbędne czynności w celu podejścia do niego, podjęcia i udzielenia pierwszej pomocy. W naszych rejsach szkoleniowych przedstawiamy i rekomendujemy metodę półwiatrową, ale należy pamiętać również o innych sposobach dopłynięcia do człowieka za burtą.

 

Zobacz