JAK ZAPISAĆ DZIECKO NA KOLONIE/OBÓZ/REJS
  • Bezpośrednio na stronie internetowej www.zapisy.bluebingo.pl
  • W naszym biurze: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Św. Antoniego 32 lok 37
  • W momencie rezerwacji należy wpłacić zaliczkę.
  • Wstępnej rezerwacji miejsca dokonujemy na okres pięciu dni.
  • Rezerwacja ostateczna następuje w momencie wpływu zaliczki w wysokości 500 zł
  • Pozostałą należność należy wpłacić najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem obozu/rejsu
  • Zaliczkę należy wpłacić przelewem bankowym na konto lub w biurze klubu: